Vi fick bidrag

Vi fick bidrag

Möt några av våra bidragstagare

Genom organisationer runt om i Sverige gör Skebostiftelsens bidrag ‑ om än begränsat skillnad för utsatta och behövande äldre män. Här berättar några av stiftelsens bidragstagare om det viktiga arbetet.

Göteborgs Stadsmission

Oavsett livssituation tar Göteborgs Stadsmissions öppna verksamhet i S:t Johanneskyrkan med öppna armar emot äldre män i social och ekonomisk utsatthet 365 dagar om året. För oss är det lika viktigt att erbjuda långsiktigt stöd i form av samhällsvägledning, gruppaktiviteter och stödsamtal som akut stöd i form av mat, kläder och hygienartiklar.

 

Här finns värme och gemenskap, hopp, glädje och tillit. Medan vissa ses på kaffeträff i kaféet några gånger i veckan, deltar andra i våra gruppaktiviteter. till exempel genom att sjunga, spela musik, odla, promenera, spela teater eller måla. Parallellt med detta finns dagligen våra stödassistenter på plats för att fånga upp besökarnas behov av stöttning och/eller vidareslussning. Bland annat utför de motiverande samtal och hjälper till att besvara mail, öppna brev, ladda telefonen, fylla i blanketter, ställa sig i bostadskö, ringa samtal, skriva ut dokument eller betala räkningar. Därutöver hjälper de också till i kontakten med vård, myndigheter och kommun.

 

Med hjälp av generösa gåvor från Skebostiftelsen har vi i flera år kunnat stötta många besökare genom båda dessa stödformer. För detta är vi enormt tacksamma. Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle för alla.


Bilden är tagen utanför S:t Johanneskyrkan 2017. Foto Martin Söderqvist.

Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission stödjer äldre män i utsatthet genom att bidra till att bryta ofrivillig isolering och utanförskap och erbjuda en ekonomisk brygga i akuta situationer. I Stockholm lever tusentals äldre män i ensamhet. Dessa lever alldeles för ofta utan nätverk under svåra ekonomiska och sociala omständigheter.

 

Verksamheten Mötesplats Mariatorget erbjuder gemenskap, aktiviteter och värme. Den välkomnar dagligen ett antal äldre män, som erbjuds måltider, samlingar, gruppaktiviteter och individuella samtal. En inbjudande gemenskap genomsyrar verksamheten. Stadsmissionens äldreombud erbjuder samtalsstöd och ombudsmannaskap för att öka makten över det egna livet, där deltagare får hjälp i kontakten med myndigheter, vårdinstanser och andra samhällsfunktioner.

 

Tack vare Skebostiftelsen kan Stockholms Stadsmission bidra till att ge äldre män en värdig ålderdom!


Förutom mat och aktiviteter erbjuder Stadsmissionens äldreombud samtalsstöd och hjälp i kontakt med myndigheter. Foto: Anna Z Ek/Stockholms Stadsmission.

Linköpings Stadsmission

Linköpings Stadsmission arbetar aktivt för att stötta människor i utsatta livssituationer. Många av dessa saknar sociala nätverk och lever i utanförskap.


Den öppna sociala verksamheten erbjuder sammanhang för äldre män. Den vill förmedla hopp och hjälp att hitta egenmakt i vardagen. Här får man ta del av ett sammanhang och en gemenskap som annars sällan är möjligt.


På dagverksamheten Kontaktcentrum erbjuds aktiviteter, där de som lever med beroendeproblematik erbjuds hjälp i kontakten med myndigheter, juridiskt stöd, måltider till självkostnadspris, sociala gruppaktiviteter av olika slag, möjlighet till personlig hygien, individuellt stöd och anhörigkontakt, eller någon som lyssnar. Behoven kan skifta och inte sällan blir personalen de närmaste anhöriga.

Frälsningsarmén

Människor i utsatthet drabbas hårt och har ofta ingenstans att ta vägen. I en tid av osäkerhet finns Frälsningsarmén på plats och arbetar med att bistå med det mest basala.


Vi har en bred verksamhet, där vi stödjer den som är hemlös och ger personen kärlek och praktisk hjälp framåt med att försöka tillgodose de grundläggande behoven fysiskt, psykiskt, andligt och socialt. En tallrik mat lindrar den värsta hungern, som på längre sikt bygger upp kroppen och att få sova i ett varmt och ombonat rum med möjlighet till samtal kan betyda mycket. Förutom nattlogi på akutboende kan Frälsningsarmén erbjuda utsatta/hemlösa stödboende, eftervård & utslussningslägenhet och hjälp med individuella kuratorssamtal och stöttning vid myndighetskontakter och deltagandet i samhället genom undervisning. Därutöver ges lite guldkant genom anordnande av utflykter.


Tack vare Skebostiftelsen har vi kunnat göra mer för äldre utsatta icke bemedlade män. Det är stort! Tack för att ni finns och vill göra detta för Frälsningsarméns arbete!