Vi fick bidrag

Vi fick bidrag

Möt några av våra bidragstagare

Genom organisationer runt om i Sverige gör Skebostiftelsens bidrag ‑ om än begränsat skillnad för utsatta och behövande äldre män. Här berättar några av stiftelsens bidragstagare om det viktiga arbetet.

Stockholms Stadsmission

I Stockholm lever tusentals äldre män i ensamhet. Stockholms Stadsmission arbetar bl.a med att bryta äldre mäns ofrivilliga isolering, stötta de allt fler äldre män som knappt har några pengar kvar när räkningarna är betalda och att erbjuda en mötesplats för gemenskap, aktiviteter och värme över en måltid.


Skebostiftelsen har under lång tid bidragit till att minska utsatthet och isolering för äldre män. Under 2019 har äldreverksamheten flyttat in i kyrkan vid Mariatorget, St. Paul. Där samlas dagligen ett 50-tal äldre män som äter lunch och tisdagmiddag samt deltar i aktiviteter som matlagning, sång och dans. En inbjudande och varm gemenskap genomsyrar verksamheten.


Stadsmissionens äldreombud erbjuder även samtalsstöd och ombudsmannaskap, där deltagare får hjälp i kontakten med myndigheter och kunskaper om sina rättigheter samt hjälp att ansöka om ekonomiskt bistånd. Tack vare Skebostiftelsen kan Stadsmissionen bidra till att ge äldre män en värdig ålderdom!


Förutom mat och aktiviteter erbjuder Stadsmissionens äldreombud samtalsstöd och hjälp i kontakt med myndigheter. Foto: Anna Z Ek/Stockholms Stadsmission.

Linköpings Stadsmission

Linköpings Stadsmission arbetar aktivt för att stötta människor i utsatta livssituationer. Många av dessa saknar sociala nätverk och lever i utanförskap.


Den öppna sociala verksamheten erbjuder sammanhang för äldre män. Den vill förmedla hopp och hjälp att hitta egenmakt i vardagen. Här får man ta del av ett sammanhang och en gemenskap som annars sällan är möjligt.


På dagverksamheten Kontaktcentrum erbjuds aktiviteter, där de som lever med beroendeproblematik erbjuds hjälp i kontakten med myndigheter, juridiskt stöd, måltider till självkostnadspris, sociala gruppaktiviteter av olika slag, möjlighet till personlig hygien, individuellt stöd och anhörigkontakt, eller någon som lyssnar. Behoven kan skifta och inte sällan blir personalen de närmaste anhöriga.

Frälsningsarmén


Svår tid i pandemin

Människor i utsatthet drabbas hårt av pandemin och har ingenstans att ta vägen.

Frälsningsarmén finns på plats i en tid av osäkerhet och vårt arbete fortsätter så länge det går. Förutom nattlogi på ett akutboende stödjer vi den som är hemlös och ger personen kärlek och praktisk hjälp framåt.


Vår verksamhet

Vi har en bred verksamhet där människor får sina grundläggande behov
tillgodosedda fysiskt, psykiskt, andligt och socialt. Alla fyra delarna måste ha balans
i en människas liv. Att få en tallrik mat lindrar den värsta hungern, och på längre
sikt bygger det upp kroppen, att få sova i ett varmt och ombonat rum och ha
möjlighet till samtal kan betyda mycket. Det vi kan erbjuda utsatta/hemlösa:


* Akut-och stödboende  * Stödboende * Eftervård & utslussningslägenhet * Sociala center


Tillsammans med Skebostiftelsen får vi möjlighet att hjälpa de äldre som besöker oss.
Det är stort! Tack för att ni finns och vill göra detta för Frälsningsarméns arbete!