Ansökan

Ansökan


Vilka kan söka bidrag

Ansökan om bidrag hos Skebostiftelsen kan endast göras av institutioner

och ideella organisationer som bedriver social och humanitär verksamhet riktad

till äldre mindre bemedlade män.


Vad bör ansökan innehålla

Ansökan om bidrag skall inges skriftligen. Sökanden skall presentera och

utförligt beskriva sin verksamhet eller sitt projekt inklusive bidragsändamålet

på två till tre A4-sidor.


Datum för ansökan

Ansökan skall vara stiftelsens tillhanda senast sista veckan i september.Ansökan postas till
Skebostiftelsen, c/o Bo Warming,
Norrskensvägen 5, 183 63 TÄBY.


Eller mailas till:
kansliet@skebostiftelsen.se

Meddelande om bidrag

Endast de institutioner/organisationer som tilldelats ett bidrag kommer att meddelas. Detta sker senast månadsskiftet november/december.


Vid frågor angående ansökan, kontakta stiftelsen via mail: kansliet@skebostiftelsen.seVälkommen med er ansökan!