Kontakt

Kontakt

För ytterligare information kan stiftelsen
kontaktas via mail under adressen:

kansliet@skebostiftelsen.se

Ordförande Richard Kuylenstierna

Sekreterare
Bo Warming

Ansökan postas till
Skebostiftelsen
c/o Bo Warming

Norrskensvägen 5
183 63 TÄBY


Eller mailas till:
kansliet@skebostiftelsen.se